ОБЩИ УСЛОВИЯ

Хидроминерал

Общи условия за продажба и доставка на „Хидроминерал" ООД

валидни от 18.09.2015 г.

 

Цени и плащания

Цените не са обвързващи за компанията и подлежат на промяна от страна на Хидроминерал ООД. За валидни се считат цените към датата на приемане на подадената от клиента поръчка.

Цените са посочени франко съответната кариера на компанията и не включват цена за превоза на продуктите.

Поръчките се заплащат не по-късно от датата на доставка, освен в случаите на допълнително писмено споразумение между компанията и клиента.

Плащанията се извършват в брой или по банков път, по сметката на съответната кариера, приела поръчката.

 

Как да поръчате

Всички продукти на Хидроминерал ООД могат да бъдат поръчани само на място в нашия офис.

Заявки, различни от описаната в настоящия документ, се приемат по изключение, като всички грешки и неточности в поръчката са за сметка на клиента.

Минимален срок за изпълнение на заявка – 24 часа от момента на получаване на коректно попълнена Поръчка, получено потвърждение от страна на Хидроминерал ООД и извършено по описаните по-горе начини плащане. Поръчки, постъпили след 16.00 часа, се регистрират с дата на следващия ден.

За всяка Ваша поръчка ще получите потвърждение на посочените от Вас координати. Всяко потвърждение съдържа информация за срока на изработка и доставка на поръчката Ви.

 

Доставка

Доставката се извършва в уговорения час на посоченото от клиента място. Клиентът се задължава да осигури безопасен и съобразен със закона достъп до строителния обект (това включва, необходимата основа на строителната площадка, подходяща за разполагане на строителната механизация и всички необходими разрешителни за достъп до обекта). При невъзможност да бъде осигурен такъв достъп, Хидроминерал ООД не носи отговорност, а поръчката се счита за изпълнена в срок.

 

Възражения и рекламации

Всякакви възражения от страна на клиента, по отношение на количеството или явни недостатъци на продуктите, се правят при тяхната доставка, но не по-късно от получаването им в мястото на разтоварване.

Клиентът може да прави рекламация за скрити недостатъци на продуктите в 28-дневен срок от датата на доставката.

Всички рекламации се приемат след проверка и изпитания на съответните продукти от страна на компанията. Всяка рекламация на обект се удостоверява с проверка на упълномощен от Хидроминерал ООД технически консултант и издаване на констативен протокол.

Обект,  до който по една или друга причина е отказан достъп на техническия ни екип, не подлежи на проверка, както и освобождава компанията от по-нататъшно предявяване на претенции за рекламации.

 

Други

Хидроминерал ООД си запазва правото на промени в развитието на продуктите и тяхната цена.

В настоящата Ценова листа е възможно да има допуснати печатни грешки, за които Хидроминерал ООД не носи отговорност.

Използването на снимки, фрагменти, текстове и други елементи от изданието е възможно само с писменото разрешение на Хидроминерал ООД.

 

2015 г.  Всички права запазени!