Хидроминерал ООД

Хидроминерал
Виж още

Добив на инертни материали от собствени кариери

Фирмата стартира своята дейност през месец март 2009 г. От създаването си фирмата се занимава с добив и производство на инертни материали за строителството.

През юни 2011 година Хидроминерал ООД и Metso Minerals въведоха в експлоатация най-новата и модерна полумобилна електрическа трошачно-пресевна инсталация на водещия световен производител.

С цел по-качественото и комплексно обслужване нуждите на нашите клиенти, предлагаме също и транспортна услуга на произвежданите материали до обекта.

Приложение на инертните материали

Произвежданите добавъчни (скални) материали са приложими при производството на бетон, разтвор, битумни смеси и повърхностни покрития, хидравлично свързани и несвързани смеси.

В плановете за развитие на предприятието са залегнали постоянното подобряване на качеството на предлаганите продукти, откриване на нови пазари, както и разширяване на асортимента, с цел запазване на водещата позиция на фирмата на регионалния и националния пазар.

Система за управление и контрол

Хидроминерал ООД внедри система за управление на качеството, удостоверена със сертификат ISO 9001:2008, издаден от Bureau Veritas - световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията.

Извършват се периодични изпитвания, за да бъде гарантиран контрола на производството.

Подобряване на условията на труд в Хидроминерал ООД

През месец юни „Хидроминерал“ ООД и Агенция по заетостта сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подобряване на условията на труд.

Конкретните цели на проекта са свързани с усъвършенстване на организацията, подобряване на производителността, повишаване на компетентността на служителите и намаляване на предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Връзка с нас

1324 София, БЪЛГАРИЯ
ж.к. Люлин 7, ул. 705 № 12

Тел: +359 2 925 13 61 
Факс: +359 2 927 90 18 
E-mail: hydromineral@abv.bg

Офис мениджър +359 879 06 25 05 
Мениджър продажби +359 876 90 06 89