СЕРТИФИКАТ ISO 9001

Хидроминерал

Сертификат ISO 9001:2015 

№ на сертификата: BG.121443Q/U 
Обхват на сертификата: Търговия и транспорт на инертни материали. Добив и преработка на инертни материали.
Първоначална дата на сертификация: 21 Февруари 2013 г.
Начало на сертификационния цикъл: 21 Февруари 2019 г.
Валиден до: 20 Февруари 2022 г.
Сертифициращ орган/организация: Бюро Веритас

 

Кликнете върху снимката в дясно, за да разгледате всички страници на сертификата.