ТРОШАЧКИ

Хидроминерал

Челюстни торошачки

Челюстните трошачки се използват основно за първично и вторично трошене. Тези компресивни трошачки са подходящи за почти всякакъв вид материал, особено за такъв с висока абразивност и твърдост, като: гранит, гарбо, базалт, чакъл и други. В технологично отношение челюстните трошачки са най-стария вид трошачни машини.

При тези трошачки натрошаването се извършва между две челюстни плочи - стационарна и движеща се. Двете челюсти са разположени под ъгъл една спрямо друга. Този ъгъл може да бъде регулиран в зависимост от големината на раздробяваните късове скален материал. Движещата се челюстна плоча е монтирана на вал, който извършва възвратно-постъпателно движение. Натрошаването се получава, когато движещата се челюстна плоча бъде придвижена към стационарната челюстна плоча. Така използвайки силата на натиск и инерцията на маховика, материалът попада между двете плочи и бива натрошен.

Челюстните трошачки се различават по начина на действие на челюстите. Някои трошачки имат просто действие на подвижната челюст, а други – сложно. Тези със сложно действие на подвижната челюст се използват предимно за вторично натрошаване на материала. Предимство на челюстните трошачки е реверсивното задвижване. Благодарение на него материалите, задръстващи челюстите, могат да се отстраняват бързо и лесно. Производителността на челюстните трошачки може да варира в широк диапазон, колкото по-голяма и масивна е трошачката, толкова по-голяма е и производителността й.

Челюстните трошачки имат солидна изработка. Външната рамка обикновено се прави от чугун или стомана, а самите челюсти са изработени от легирана стомана. Те са оборудвани със сменяеми втулки, които са направени от манганови сплави. Челюстните трошачки обикновено са конструирани от сглобяеми части, за да се улесни процеса на транспортиране.

   

Конусни трошачки

Конусните трошачки обикновено се използват като вторични трошачки по веригата на натрошаване. Те са подходящи за натрошаване на различни средно твърди и твърди скали и руди. Тези трошачки се характеризират с  голям диапазон на зърнометрията на материала – както входящият, така и изходящият.

При конусните трошачки материалът се подава през върха на машината. Когато влезе в горната част на камерата, той бива заклещен и притиснат между външен и вътрешен конус. Задвижващият вал на трошачката върти вътрешния конус ексцентрично, притискайки материала във външния конус, който е неподвижен. Под силата на този натиск материалът се натрошава. Разстоянието между двата конуса е конструктивно определено и не се влияе от големината на късовете.

Конусните трошачки обикновено се движат по ремъчни предавки, задвижвани от електрически или дизелови двигатели. Големите парчета камък се натрошават веднъж и след това падат на по-ниска позиция, където биват натрошени отново. Този процес продължава, докато парчетата достигнат предварително зададен размер, позволяващ им да паднат през отвора на дъното на трошачката.

Сред предимствата на конусните трошачки могат да се изтъкнат надеждната конструкция, високата производителност, лесната настройка и ниските експлоатационни разходи.

 

 

Роторни трошачки

Роторните трошачки могат да се използват за първично, вторично и фино натрошаване на  инертни материали, които са със сравнително малка твърдост и абразивност – варовик, въглища и други.

При роторните трошачки материалът бива натрошен чрез серия удари. Когато материалите влязат в камерата за натрошаване,  масивен бързовъртящ се чук, прикрепен към ротор, ги запраща с висока скорост срещу първата плоча за натрошаване. При необходимост от повторно натрошаване чуковете повтарят процеса като захвърлят с голяма сила материала срещу втора, а при някои торшачки и срещу трета натрошаваща плоча. Големите материали се натрошават на по-малки парченца, докато не достигнат определен размер.

Размерът и формата на получения материал може да бъде променяна чрез регулиране на дистанцията между натрошаващите плочи и чуковете. Крайните продукти излизат през специален отвор в основата на трошачката.

В зависимост от начина на закрепване на чуковете към ротора на машината, тези трошачки се разделят на две групи – роторни трошачки с шарнирно закрепени чукове и роторни трошачки с неподвижно закрепени чукове. При трошачките от втория вид, ефектът от раздробяването е значително по-голям, отколкото при трошачките от първия вид, защото при удара роторът участва с цялата си маса. Роторните трошачки могат да бъдат класифицирани и в зависимост от броя на роторите – едноредови и многоредови, а според посоката на въртене биват реверсивни и нереверсивни.

В роторните трошачки няма сита или решетки, улавящи материала вътре в трошачката, което дава възможност големи количества материал да бъдат обработвани ефективно и при ниски производствени разходи.

 

 

Чукови трошачки

Чуковите трошачки се използват както за сухо, така и за мокро трошене на крехки и средно твърди материали за строителната, инфраструктурната, въглищната,  металургичната и химическата индустрия. Произвежданият материал може да бъде раздробен на средно големи и фини фракции.

Двигателят на чуковата трошачка завърта с висока скорост и голям въртящ момент вал с прикрепени чукове от високоякостна стомана. Материалът се подава равномерно към камерата за натрошаване. Там по-големите парчета се раздробяват със серия удари с чуковете на машината. Допълнителен раздробяващ ефект върху скалната маса оказват и стените на трошачката, в които се удрят захвърлените от чуковете отломки. Под въздействието на гравитацията достигналите определен размер парчета падат към пресяваща решетъчната мрежа на дъното на машината. Парчетата с  размер, по-малък от този на дупките на ситото, преминават през решетъчната мрежа. Парчетата с по-голям размер биват връщани в камерата за допълнителна обработка, докато не достигнат търсения размер.

Сред предимствате на чуковите трошачки са простата конструкция, възможността за финно натрошаване и високата ефективност.