Сетрификат НСЛИ

Хидроминерал

Сертификат НСЛИ на кариера Студена

№ на сертификата: 2069-CPR-0176
Обхват на сертификата: Сертификат за съответствие на производствения контрол на добавъчни материали за бетон, скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи и добавъчен материал за разтвор.
Дата на първоначално издаване: 28.11.2018 г.
Дата на преиздаване: 18.01.2019 г.
Валиден до: 17.01.2022 г.
Сертифициращ орган/организация: "Независима строителна лаборатория Инфраструктура" - НСЛИ

Кликнете върху снимката в дясно, за да разгледате сертификата.

Сертификат НСЛИ на кариера Ихтиман

№ на сертификата: 2069-CPR-0177
Обхват на сертификата: Сертификат за съответствие на производствения контрол на скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.
Дата на първоначално издаване: 04.12.2018 г.
Дата на преиздаване: 04.04.2019 г.
Валиден до: 03.04.2022 г.
Сертифициращ орган/организация: "Независима строителна лаборатория Инфраструктура" - НСЛИ

Кликнете върху снимката в дясно, за да разгледате сертификата.