СЕРТИФИКАТ OHSAS

Хидроминерал

Сертификат OHSAS

№ на сертификата: CZE - 170065
Обхват на сертификата: Добив, преработка, търговия и превоз на инертни материали
Дата на първоначално одобрение: 30 Май 2014 г.
Дата на сертифик. цикъл: 30 Май 2017 г.
Валиден до: 29 Май 2020 г.
Сертифициращ орган/организация: Бюро Веритас

 

Кликнете върху снимката в дясно, за да разгледате всички страници на сертификата.