ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Хидроминерал

Строителни обекти, на които „Хидроминерал" ООД доставя инертни материали като одобрен доставчик


АМ Струма

На този обект доставихме широка гама продукти и от двете ни кариери, използвани за различни видове бетон и бетонови смеси за направата на множеството мостове, тунели, виадукти, подпорни стени и останалите инженерни съоръжения,  както и за долните и средните пластове на полаганата асфалтова настилка на магистралата.

 

Цариградско шосе

На този обект доставихме висококачествена фракция 4/16 mm от кариера Ихтиман, която бе използвана на направата на горния пласт от настилката. Отличните качествени характеристики на тази фракция - полируемост, здравина и дълговечност, позволиха извършването на строителните дейности да бъде с отлично качество и в кратък срок. За направата на асфалтовите смеси бе използван и друг наш продукт – промита трошена фракция 0/4 mm, произведена и доставена от кариера Студена.

 

Северна скоростна тангента

За този обект доставихме фракции, необходими за производството на асфалтовите смеси.

 

Южна дъга на СОП

На този обект доставихме материали, както за насипи, така и за бетон и за различни бетонови и асфалтови смеси.

 

Ремонтни дейности по АМ Тракия

На този обект доставихме материали, както за насипи, така и за бетон и за различни бетонови и асфалтови смеси.

 

Милениум център

На този обект доставихме материали за бетон и за различни бетонови смеси.

 

Хидроминерал ООД доставя инертни материали за бетон и за различни бетонови и асфалтови смеси за ремонти на множество пътни артерии в град София.