КАК РАБОТИ ЕДНА КАРИЕРА?

Хидроминерал

Как работи една кариера за инертни материали

Скалните кариери обикновено работят в продължение на най-малко 30 години и биват разработени на различни тераси или стъпала. Съвременните технологии и машини позволяват материалите, добивани от кариерите, да бъдат използвани много пълноценно, което допълнително удължава техния живот. Това е и още един начин да бъде опазена околната среда.

Подготовка и взривни работи

Освобождаването на скалата от работната повърхност най-често изисква използването на контролирана експлозия. За осъществяването на разчупването се пробиват специални  дупки с  малкък диаметър и в тези дупки се поставят експлозиви. Добре изчислен и компетентно насочен взрив разделя блока на необходимия размер, без да вреди на неговото качество.

  

Добив

Друг начин за добив е изкопаването на материала с багер или драглайни /екскаватори. След това натрошеният камък се товари от мощен багер в самосвали или се поставя на конвейер и се транспортира до съоръженията за раздробяване, измиване и пресяване, където се натрошава допълнително.

 

Технологичен процес на производство на трошен камък

Технологичният процес на производство на трошен камък може да бъде условно разделен на три етапа:

  • начален етап на трошене
  • вторичен етап на трошене
  • пресяване на трошения камък според зърнометричната му категория

 

Начален етап на трошене

Разтрошената скала се изсипва в легена на самосвал (товарач), който я транспортира до първичната трошачка. Нейните мощни чукове или метални челюсти раздробяват скалата на средни по размер парчета.

 

Вторичен етап на трошене

На вторичния етап камъкът, който е бил разтрошен на средни по размер парчета, се пренася от конвейерна лента във вторичната трошачка, където се натрошава на по-малки парчета.

 

Пресяване

На третия етап натрошеният камък се подава за пресяване. Материалът преминава през серия от вибрационни сита, които го пресяват в различни размери, наречени фракции, като в същото време го помиват от нежеланите глинести и праховидни частици. След това продуктови конвейери превозват отделно всяка фракция трошен камък до мястото за складиране.

 

Фракции

След като процесът на раздробяване и пресяване е завършил се получава широка гама от крайни размери, които да отговарят на нуждите на клиентите.