КАРИЕРА СТУДЕНА

Хидроминерал

Кариера Студена

у-к „Хидрострой-2”, с. Студена, община Перник, област Перник

телефон:                        +359 2 925 13 61
факс:                                +359 2 927 90 18

офис мениджър:            +359 879 06 25 05 
мениджър продажби: +359 876 90 06 89

GPS координати DD (decimal degrees)
Latitude:
 42.505217   Longitude: 23.124262

 

Произвеждани инертни материали

В кариера Студена се добиват промити и непромити инертни материали. С промиването се премахват нежеланите глинести и праховидни частици и се получават материали, подходящи за направата на продукти, чиито състав трябва да бъде строго конторлиран и да отговаря на определени параметри, за да се постигне желаното качество. Промитите материали са приложими в производство на бетони, разтвори и несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в сгради, съоръжения и пътища, както и в производството на битумни смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи. Непромитите инертни материали са подходящи за произдоство на бетон, битумни смеси и несвързани или хидравлично свързани смеси за изграждане на строителни съоръжения и използване в пътното строителство.

 

Фракции на произвежданите материали

  • Промит пясък (естествен трошен скален материал)
    фракции 0/2 mm и 0/4 mm
  • Промит трошен камък стествен едър скален материал)
    фракции 2/4 mm; 2/8 mm; 4/8 mm; 4/11,2 mm; 4/16 mm; 8/16 mm; 11,2/22, 4 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm; 0/45 mm; 0/63 mm; 0/90 mm; 40/80 mm и 40/120 mm

 

 Производителност на кариерата

Производителността на кариера Студена е 230-240 тона/час.

 

Скален състав на добиваните материали

Материалите в кариера Студена се добиват от 99 % доломит и са сиви на цвят. Доломитът е основен скалообразуващ минерал, изобилен в целия свят. Името му свързано с френския геолог и минералог Д. Доломьо, (D. Dolomieu, 1750-1801 г.), който го е открил като кристал в Алпите през 1791 г.

Химичен състав: CaMg(CO3)2. Съдържа 30,4% СаО; 21,8% MgO и 47,8% СО2. Може да включва примеси: Fe+2, Mn+2, кобалт (Co), олово (Pb) и цинк (Zn).

Блясък: стъклен.

Цепителност: по {1011}, съвършена.

Лом: полумидест.         

Твърдост: 3.5 - 4.

Плътност: 2.8 - 2.95 g/cm3.

Цвят: сиво-бял, понякога с жълти, розови, кафеникави и зелени оттенъци.

В България доломитът е разпространен на много места, но прозрачни и красиви кристали не са намерени. Среща се като агрегати, които съдържат до 95% доломит (доломити, мрамори) и не съдържат кварц. Агрегатите са с форма на седло, стълбовидни, зърнести, масивни.

Доломитът се използва за направата на строителни материали, бетон, асфалт, пътни основи, за производство на торове и огнеупорни тухли, в стъкларската промишленост и черната металургия.

 

Транспорт

Кариера Студена разполага със собствени транспортни средства и може да осигури транспортирането на инертните материали до желания от клиента обект.