ОПИСАНИЯ

Хидроминерал

Стандарти

 

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2015

Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (NA)

 

БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2012

Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи. Национално приложение (NA)

 

БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА)

 

БДС EN 13139:2004

Добавъчни материали за разтвор

 

Пълните текстове на стандартите можете да намерите на сайт:
http://www.bds-bg.org/bg/standard/advance_search.php