ЛОС АНДЖЕЛИС ТЕСТ

Хидроминерал

Принцип на провеждане на Лос Анджелис тест

Тестът за абразивно износване Лос Анджелис е често срещан метод за изпитване на издръжливостта и абразивните характеристики на инертните материали. Тези характеристики са важни, защото материалите, използвани за пътни настилки, трябва да са устойчиви на натоварване, ерозия и разтрошаване, за да се произведе висококачествена настилка.

 

 

При стандартния Лос Анджелис тест проба от инертен материал, който не е преминал през сито № 12 (1.70 mm), се подлага на износване, удари и смилане във въртящ се стоманен барабан, съдържащ определен брой стоманени топчета. След като се извадят от въртящия се барабан, теглото на инертните материали, които не са преминали през сито № 12, се изважда от първоначалното тегло, за да се получи процент от общото тегло на инертните материали, които са се разтрошили и са преминали през сито № 12. Чрез изчисляване на "процентна загуба" - процентната разликата между теглото на непреминалия материал (по-големите частици) в сравнение с първоначалното тегло на пробата, се установява стойността на абразивното износване.